ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ (TRIGGER)

Το trigger finger είναι μια μορφή τενοντοελυτρίτιδας των καμπτήρων τενόντων των δακτύλων. Οι καμπτήρες τένοντες που καταφύονται στα οστά των δακτύλων περνούν μέσα από ινώδη έλυτρα (δακτυλίδια – pulleys) που συγκρατούν τους τένοντες ώστε να μπορεί να μεταδίδεται η κίνηση στο δάκτυλο κατά την μυϊκή συστολή. Στο trigger finger υπάρχει φλεγμονή και οιδηματώδης στένωση του ελύτρου (A1 pulley), και δυσχεραίνεται η διολίσθηση του τένοντα μέσα στο έλυτρο. Εκδηλώνεται με χαρακτηριστικό εκτιναγμό του δακτύλου, στην προσπάθεια έκτασης του από πλήρη κάμψη και ακούγεται χαρακτηριστικός θόρυβος (snapping). Πολλές φορές ο ασθενής με trigger finger, δεν μπορεί να εκτείνει πλήρως το δάκτυλο (επώδυνη έκταση) και το δάκτυλο είναι σε συνεχή κάμψη.

Η στενωτική τενοντοελυτρίτιδα μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε δάκτυλο και πολλές φορές δύο δάκτυλα μπορούν να συμπάσχουν. Οφείλεται σε μικροτραυματισμούς της παλάμης από χρήση συνήθως εργαλείων. Η φλεγμονώδης πάθηση επηρεάζει τον εγκάρσιο σύνδεσμο (Α1 Pulley) στην περιοχή των μετακαρπιοφαλαγγικών αρθρώσεων. Συμβαίνει πιο συχνά σε γυναίκες, διαβητικούς, ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα κλπ. Μπορεί να ψηλαφηθεί ογκίδιο από την διόγκωση του τένοντα κατά την είσοδο του στο έλυτρο.

Trigger Finger ή Trigger Thumb μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και σε βρέφη.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στα αρχικά στάδια η θεραπεία είναι συντηρητική με αντιφλεγμονώδη φάρμακα, και έγχυση κορτικοστεροειδών μέσα στο έλυτρο. Αν τα συμπτώματα υποτροπιάζουν, συνίσταται χειρουργική διόρθωση με τοπική αναισθησία. Ο εγκάρσιος σύνδεσμος τέμνεται και απελευθερώνεται ο τένοντας μέσω μιας μικρής τομής 1 εκατοστού. Η ανάρρωση είναι πολύ γρήγορη και ο ασθενής απαλλάσσεται άμεσα από τον πόνο και αποκτά την κινητικότητα του δακτύλου άμεσα.

cyplasticsurgeryΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ (TRIGGER FINGER)