ρινοπλαστικη

Η ρινοπλαστική είναι η επέμβαση που πραγματοποιείται για την αισθητική βελτίωση της μύτης αλλά και ολόκληρου του προσώπου. Τροποποιώντας το σχήμα της μύτης επιτυγχάνεται η αρμονία με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου. Η μύτη αποτελεί το κεντρικό χαρακτηριστικό του προσώπου και η βελτίωση της αποφέρει μια σημαντική αλλαγή και βελτίωση σε όλο το πρόσωπο. Το αποτέλεσμα της επέμβασης πρέπει να είναι φυσικό, χωρίς να είναι αντιληπτό σε μη οικεία άτομα του ασθενή ότι έχει γίνει χειρουργική παρέμβαση. Αυτή είναι η συνταγή μιας επιτυχημένης ρινοπλαστικής. Πολλές φορές δεν γίνεται μόνο αισθητική βελτίωση της όψης της μύτης αλλά και βελτίωση της λειτουργείας της μύτης, της αναπνοής. Κύριο μέλημα του έμπειρου πλαστικού χειρουργού είναι να μην αλλοιώσει αλλά να βελτιώσει την αναπνοή, με διόρθωση ενός στραβού ρινικού διαφράγματος ή των αναπνευστικών βαλβίδων.

Προτού γίνει η επέμβαση γίνεται μια προσεχτική μελέτη του αισθητικού ή και του λειτουργικού προβλήματος ώστε να καθοριστούν οι στόχοι και ο ασθενής να ενημερωθεί πλήρως τι θα μπορέσει να επιτύχει με την επέμβαση. Η ρινοπλαστική είναι μια εξατομικευμένη επέμβαση και το αποτέλεσμα πρέπει να δένει αρμονικά με την ανατομία του κάθε προσώπου. Υπάρχουν κανόνες κεφαλομετρίας που πρέπει να τηρηθούν και ο κάθε χειρουργός βάζει την εμπειρία και την προσωπική του σφραγίδα.

Η μη αισθητικά αποδεκτή εμφάνιση της μύτης μπορεί να είναι απότοκη κάποιου τραυματισμού, μιας προηγούμενης χειρουργικής επέμβασης, κάποιας γενετικής ανωμαλίας ή λόγω κληρονομικότητας.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

  • Πολύ συχνό πρόβλημα για το οποίο κάποιος ασθενής επιλέγει να κάνει την επέμβαση είναι η διόρθωση μιας μεγάλης κυρτότητας στην ράχη της μύτης.
  • Διόρθωση του Tip της μύτης ακρορινίου (boxy tip – ptotic tip).
  • Διόρθωση του μήκους της μύτης.
  • Γενικά οποιαδήποτε δυσμορφία της μύτης.

Σε μια ρινοπλαστική όλα τα δομικά στοιχεία της μύτης πρέπει να διορθωθούν ώστε να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ τους και αρμονία στο τελικό αποτέλεσμα.

ΕΙΔΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

  • Κλειστή Ρινοπλαστική: οι τομές γίνονται μέσα στα ρουθούνια.
  • Ανοικτή Ρινοπλαστική: γίνεται μια μικρή τομή εξωτερικά (είναι αθέατη) στην στυλίδα της μύτης. Με αυτή την τεχνική ο χειρουργός μπορεί να δει καλύτερα τα δομικά στοιχεία της μύτης και να διορθώσει δυσκολότερα αισθητικά προβλήματα.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η ρινοπλαστική γίνεται συνήθως με γενική αναισθησία. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει και με τοπική αναισθησία με μέθη (όταν χρειάζεται μόνο η διόρθωση του ακρορινίου – tip). Ο ασθενής παραμένει ορισμένες ώρες στην κλινική και όταν νιώσει καλύτερα μπορεί να φύγει. Δεν υπάρχει καθόλου πόνος μετά την επέμβαση όσο και αυτό μπορεί να εκπλήσσει και η ανάρρωσή είναι πολύ γρήγορη. Πάνω στην μύτη τοποθετείται ένας νάρθηκας (thermoplastic) και παραμένει περίπου για μια εβδομάδα. Υπάρχει οίδημα (πρήξιμο) στην μύτη και στο πρόσωπο. Γύρω από τα μάτια μπορεί να υπάρχουν κάποιες εκχυμώσεις (μελανιές) που συνήθως υποχωρούν στην βδομάδα. Σε περίπου 10-14 μέρες το μεγαλύτερο ποσοστό του οιδήματος έχει υποχωρήσει και το άτομο μπορεί να παρουσιάζεται χωρίς να είναι αντιληπτό ότι έκανε χειρουργική επέμβαση. Σε ένα μήνα περίπου ο ασθενής βλέπει το 90% του τελικού αποτελέσματος – σχήματος της μύτης, αλλά χρειάζεται να παρέλθει ένα διάστημα 6-12 μήνες ώστε η μύτη να πάρει την τελική της μορφή. Το αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής είναι μόνιμο.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Η ρινοπλαστική είναι μια πολύ ασφαλής επέμβαση και σπάνια μπορεί να παρουσιαστεί κάποια επιπλοκή. Χρειάζεται όμως προσοχή κατά τα αρχικά στάδια της επούλωσης ώστε να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός που μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πολλές φορές ο ασθενής έχει προϋπάρχον αναπνευστικό πρόβλημα που μπορεί να οφείλεται σε στραβό ρινικό διάφραγμα, υπερτροφικές ρινικές κόγχες ή να είναι σύνθετο (ανεπάρκεια αναπνευστικών βαλβίδων). Αυτό πρέπει να διορθώνεται ταυτόχρονα κατά την επέμβαση ώστε να έχουμε βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργείας. Δύσκολα και σύνθετα προβλήματα αναπνευστικής δυσλειτουργίας απαιτούν τεχνικές ρινοπλαστικής που μόνο ένας έμπειρος ρινοπλαστικός χειρουργός μπορεί να διορθώσει.

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται μείωση του μεγέθους της μύτης, υπάρχουν περιπτώσεις που αντίθετα χρειάζεται αύξηση και προσθήκη όγκου στην μύτη. Για αυτό χρησιμοποιούνται χόνδρινα μοσχεύματα που λαμβάνονται είτε από το διάφραγμα, αυτιά ή από τις πλευρές του θώρακα.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

  • Μικρή μύτη λόγω εκ γενετής δυσμορφίας.
  • Μετά από τραυματισμό όπου έχει αλλοιωθεί ο σκελετός της μύτης.
  • Περιπτώσεις όπου έχει προηγηθεί ρινοπλαστική με υπερβολική αφαίρεση του χόνδρινου ή οστέινου σκελετού.

Η επέμβαση της ρινοπλαστικής είναι μια επέμβαση όπου απαιτείται γνώση, πείρα και δεξιοτεχνία του χειρουργού. Προσφέρει μια σημαντική βελτίωση στην εμφάνιση του ατόμου και ταυτόχρονα βελτίωση της ψυχολογίας του ατόμου.

LIQUID RHINOPLASTY – ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Μερικές φορές όπου υπάρχουν μικρές ανωμαλίες του σχήματος της μύτης (εντυπώματα, πτώση του tip, unprojected tip) αυτές μπορούν να διορθωθούν χωρίς χειρουργική επέμβαση με την χρήση ενέσιμων διαλυμάτων όπως υαλουρονικό οξύ. Το ενέσιμο εμφύτευμα προσδίδει όγκο στην μύτη ή γεμίζει ένα εντύπωμα (βαθούλωμα) ή καμουφλάρει μια ανωμαλία του σχήματος της μύτης. Αποτελεί μια προσωρινή λύση διάρκειας 6-12 μηνών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που χρειάζεται μικρή παρέμβαση και το άτομο δεν θέλει να υποστεί ή δεν είναι έτοιμο για μια χειρουργική επέμβαση.

Μια γνωμάτευση και σωστή πληροφόρηση από έναν έμπειρο Πλαστικό Χειρουργό θα σας βοηθήσει να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

cyplasticsurgeryΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ