ΚΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ ΟΣΤΟΥ

Το σκαφοειδές οστό είναι ένα από τα 8 μικρά οστά της άρθρωσης του καρπού και είναι επιρρεπές σε τραυματισμό, συνήθως μετά από πτώση με το χέρι σε έκταση.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Μετά από κάταγμα του σκαφοειδούς, υπάρχει πόνος στον καρπό (κοντά στην περιοχή του αντίχειρα) και οίδημα (φούσκωμα) στον καρπό. Πολλές φορές δεν υπάρχει εμφανής παραμόρφωση και ο ασθενής μπορεί να εκλάβει την κάκωση ως εξάρθρημα (sprain), καθυστερώντας να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Κατά συνέπεια η καθυστέρηση της σωστής θεραπείας μπορεί να δημιουργήσει μεταγενέστερα προβλήματα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση γίνεται με ακτινογραφία του καρπού. Πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχουν άμεσα εμφανή ακτινογραφικά ευρήματα κατάγματος και αυτό καλείται κρυφό (occult) κάταγμα σκαφοειδούς. Συνίσταται να επαναληφθεί η ακτινογραφία 1-2 εβδομάδες μετά τον τραυματισμό, χρονικό διάστημα που συνήθως το κάταγμα γίνετε πιο εμφανές. Αν υπάρχει πόνος στην άρθρωση του καρπού χωρίς εμφανή ακτινογραφικά ευρήματα κατάγματος, είναι καλύτερα το χέρι προφυλακτικά να τοποθετηθεί μέσα σε νάρθηκα και να ακινητοποιηθεί ο καρπός. Μετά από δύο εβδομάδες επαναλαμβάνεται ακτινογραφία του καρπού για πλήρη διάγνωση και αποκλεισμό πιθανού κατάγματος. Αξονική τομογραφία (CT Scan), bone scan ή MRI μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για διάγνωση του κατάγματος του σκαφοειδούς.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αν στο κάταγμα δεν υπάρχει μετατόπιση των οστικών τμημάτων του σκαφοειδούς (non-displaced fracture) η θεραπεία μπορεί να είναι απλή ακινητοποίηση του καρπού με γύψο για 6 εβδομάδες. Αν υπάρχει μετατόπιση (displaced bone fragments) τότε χρειάζεται να γίνει χειρουργική θεραπεία για αποκατάσταση του κατάγματος.

cyplasticsurgeryΚΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ ΟΣΤΟΥ