ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η ανάπτυξη του πτερυγίου του ωτός συνήθως συμπληρώνεται μέχρι την ηλικία των 6 χρόνων. Τα πτερύγια των αυτιών αποτελούνται από χόνδρο και δέρμα και μπορούν να εμφανίσουν διάφορες δυσμορφίες, από την πιο απλή όπως τα αφεστώτα ώτα (πεταχτά αυτιά) μέχρι και πλήρη απλασία του πτερυγίου. Οι ανωμαλίες των πτερυγίων συναντώνται συχνά και αναλόγως του προβλήματος, η λύση μπορεί να είναι απλή ή σύνθετη (μπορεί να χρειαστούν μερικές χειρουργικές επεμβάσεις για να επιτευχθεί μια καλή διαμόρφωση του αυτιού όπως σε περιπτώσεις μερικής ή πλήρους απλασίας).

ΤΑ ΑΦΕΣΤΩΤΑ ΩΤΑ – ΠΕΤΑΧΤΑ ΑΥΤΙΑ

Αυτή είναι η πιο συχνή διαταραχή, τα πτερύγια των αυτιών προβάλλουν αρκετά από την κεφαλή. Τα μικρότερα παιδιά συνήθως δέχονται πειράγματα από τους συμμαθητές τους στο σχολείο και νιώθουν άσχημα. Για αυτό η διόρθωση των αυτιών γίνεται ακόμη και στην παιδική ηλικία.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η ωτοπλαστική συνήθως γίνεται με τοπική αναισθησία με ή χωρίς την χρήση μέθης. Το άτομο μπορεί να επιστρέψει άμεσα στο σπίτι του μετά το πέρας της επέμβασης. Γίνεται μια αθέατη τομή στο πίσω μέρος του πτερυγίου. Στις πλείστες των περιπτώσεων, επειδή η αντιέλικα του πτερυγίου δεν είναι σχηματισμένη, γίνεται αναδίπλωση του χόνδρου του πτερυγίου και σχηματισμός της αντιέλικας. Τοποθετούνται μόνιμα ράμματα στον χόνδρο, ώστε το σχήμα του χόνδρου να είναι μόνιμο και να μην υπάρξει υποτροπή. Η αναδίπλωση του χόνδρου φέρνει το πτερύγιο πιο κοντά στην κεφαλή και διορθώνει την υπέρμετρη προβολή του πτερυγίου. Συνήθως αυτό είναι αρκετό για να διορθωθούν τα πεταχτά αυτιά αλλά σε μερικές περιπτώσεις ίσως να χρειαστεί και αφαίρεση χόνδρου. Η τομή στο δέρμα κλείνεται με απορροφήσιμα ράμματα. Τοποθετείται ένας πιεστικός επίδεσμος περίπου για μια μέρα.

ΑΝΑΡΡΩΣΗ

Η ανάρρωση είναι εύκολη και δεν χρειάζεται ο ασθενής να περιορίσει ιδιαίτερα τις δραστηριότητες του. Βεβαια θα πρέπει να αποφύγει κάποιες δραστηριότητες και σπορ π.χ ποδόσφαιρο, που ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού του αυτιού. Συνίσταται η χρήση προστατευτικής ελαστικής κορδέλας (hair band) ιδιαίτερα κατά τον ύπνο, ώστε να προστατεύεται το νεοσχηματισμένο πτερύγιο και να αποφευχθεί ο κίνδυνος αναδίπλωσης του ή τραυματισμού του κατά τον ύπνο.

Μετα την επέμβαση υπάρχει μετεγχειρητικό οίδημα που διαρκεί για κάποιο διάστημα. Συνήθως μετά από πάροδο 2 εβδομάδων το οίδημα έχει υποχωρήσει αρκετά και δεν είναι τόσο αντιληπτό ότι έγινε χειρουργική παρέμβαση. Βέβαια το τελικό αποτέλεσμα το βλέπουμε μετά από πάροδο 2-3 μηνών.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Οι επιπλοκές μετά από την ωτοπλαστική είναι σπάνιες. Ο ασθενής παίρνει προφυλακτικά αντιβίωση για μια εβδομάδα για να αποφευχθεί οποιαδήποτε λοίμωξη του πτερυγίου (χονδρίτιδα). Πολύ σπάνια μπορεί να υπάρξει υποτροπή συνήθως μετά από πρόωρο τραυματισμό του χόνδρου του πτερυγίου.

Η ωτοπλαστική είναι μια συχνή αισθητική επέμβαση που γίνεται στα παιδιά και στους ενήλικες για την διόρθωση του σχήματος των πτερυγίων των αυτιών. Βοηθά σημαντικά στην βελτίωση της ψυχολογίας του ατόμου.

cyplasticsurgeryΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ