ΩΛΕΝΙΑ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ

Η ωλένια νευρίτιδα είναι μια πάθηση που συμβαίνει λόγω πίεσης του ωλένιου νεύρου μέσα στο ωλένιο κανάλι του αγκώνα (Cubital Tunnel). Το οστέινο κανάλι οριοθετείται από τα οστά του αγκώνα και από σύστημα συνδέσμων. Το ωλένιο νεύρο διέρχεται μέσα από αυτό. Στα άτομα που κάνουν χειρωνακτικές εργασίες, το νεύρο μπορεί να πιεστεί μέσα σ ’αυτό το κανάλι και προκαλείται συμπτωματολογία όπως:

Πόνος ή μούδιασμα στο χέρι που εντοπίζονται στο μικρό δάκτυλο και τον παράμεσο και γίνονται εντονότερα κατά την κάμψη του αγκώνα. Μπορεί να υπάρχει χειροτέρευση των συμπτωμάτων το βράδυ και αδυναμία κατά την σύλληψη αντικειμένων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η ωλένια νευρίτιδα μπορεί να προκληθεί λόγω άμεσης πίεσης του νεύρου, λόγω παρατεταμένων κάμψεων του αγκώνα στον ύπνο, ή λόγω υπερτροφίας των ιστών που περιβάλλουν το νεύρο.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Πλήξη του νεύρου στην περιοχή του αγκώνα μπορεί να προκαλέσει πόνο.

Βάζοντας τον ασθενή να κάμψει τον αγκώνα, μπορεί να δημιουργηθεί μούδιασμα στα δάκτυλα που νευρώνονται από το ωλένιο νεύρο (τέταρτο – πέμπτο δάχτυλο).

Εξέταση για διαβήτη ή νόσο του θυρεοειδή πάντα συνίσταται να γίνει.

Ηλεκτρομυογράφημα: αυτό μπορεί να δείξει πίεση του νεύρου (καθυστέρηση αγωγής), όταν τα κλινικά σημεία δεν είναι τόσο ξεκάθαρα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στην αρχή γίνεται συντηρητική θεραπεία με μη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρμακα και νάρθηκες για να αποφεύγεται η υπερβολική κάμψη του αγκώνα. Αν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν ή υποτροπιάζουν, τότε συνίσταται χειρουργική θεραπεία. Γίνεται διάνοιξη του ωλένιου καναλιού (Cubital Tunnel) απελευθέρωση και μετάθεση του νεύρου.

cyplasticsurgeryΩΛΕΝΙΑ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ