Αρθρίτιδα της βασικής άρθρωσης του αντίχειρα

Ο αντίχειρας παρουσιάζει το μεγαλύτερο εύρος κινήσεων στο χέρι (πολυαξονική κίνηση) και είναι το πιο σημαντικό δάκτυλο του χεριού. Απώλεια του αντίχειρα ισοδυναμεί με απώλεια 40% – 60% της λειτουργικότητας του χεριού. Η ένωση του αντίχειρα με τον καρπό γίνεται με την βασική άρθρωση του αντίχειρα (ταπέζιο-μετακαρπική άρθρωση). Το μεγάλο εύρος κινήσεων του αντίχειρα οφείλεται στην ιδιαίτερη ανατομία της άρθρωσης. Λόγω αυτής της ιδιαίτερης ανατομικής κατασκευής η άρθρωση αυτή, παρουσιάζει πολύ συχνά αρθρίτιδα. Λέγοντας αρθρίτιδα εννοούμε την ύπαρξη φλεγμονής στην άρθρωση, με επακόλουθο της καταστροφή των αρθρικών χόνδρινων επιφανειών των οστών και εμφάνιση πόνου κατά την κίνηση (λόγω τριβής μεταξύ των οστών της άρθρωσης).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η αρθρίτιδα είναι πιο συχνή στις γυναίκες άνω των 40 ετών. Πολλοί παράγοντες συντείνουν στην εμφάνιση αρθρίτιδας, όπως προηγούμενος τραυματισμός, ή κάταγμα του 1ου μετακαρπίου, εκφύλιση και χαλάρωση των συνδέσμων της άρθρωσης (αστάθεια της άρθρωσης) κλπ.

Η αρθρίτιδα της βασικής άρθρωσης του αντίχειρα μπορεί να εμφανιστεί ως μονοαρθρίτιδα χωρίς να υπάρχει πάθηση των άλλων αρθρώσεων του χεριού.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Το πιο συχνό σύμπτωμα είναι πόνος στην βάση του αντίχειρα που επιδεινώνεται σε διάφορες κινήσεις, όπως κατά την σύλληψη αντικειμένων, στην περιστροφικές κινήσεις (ο ασθενής δυσκολεύεται στην περιστροφή του πόμολου της πόρτας ή του κλειδιού στην κλειδαριά), στο γράψιμο κλπ.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Υπάρχει ευαισθησία στην περιοχή της άρθρωσης του αντίχειρα, κρηγμός κατά την πίεση του αντίχειρα στο καρπό (positive thumb grind test). Αδυναμία συγκρότησης αντικειμένων, (forceful pinch). Ακόμη μπορεί να υπάρχει δυσμορφία της άρθρωσης (thumb subluxation).

Ακτινολογικά θα εμφανιστεί εικόνα αρθρίτιδας (καταστροφή των αρθρικών επιφανειών). Είναι αξιοσημείωτο να ειπωθεί ότι πολλές φορές η κλινική εικόνα δεν συμβαδίζει με την ακτινολογική. Ο ασθενής μπορεί να έχει βαριά συμπτωματολογία χωρίς ιδιαίτερα ακτινογραφικά ευρήματα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στα αρχικά στάδια της νόσου η θεραπεία είναι συντηρητική με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και ακινητοποίηση της άρθρωσης με νάρθηκα (splint). Πολλές φορές η συντηρητική θεραπεία επαρκεί για ανακούφιση των συμπτωμάτων και επαναχρησιμοποίηση του χεριού. Η βελτίωση δεν αποκλείει την επανεμφάνιση των συμπτωμάτων σε μελλοντική καταπόνηση του αντίχειρα. Όταν η συντηρητική θεραπεία αποτυγχάνει, τότε χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση. Το είδος της επέμβασης είναι ανάλογο του σταδίου της ασθένειας, του επαγγέλματος του ασθενή κλπ.

Η πιο συχνή μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η αφαίρεση του πάσχοντος τραπεζοειδούς οστού και αρθροπλαστική με σταθεροποίηση της άρθρωσης χρησιμοποιώντας τενόντιο μόσχευμα.

Η πιο συχνή μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η αφαίρεση του πάσχοντος τραπεζοειδούς οστού και αρθροπλαστική με σταθεροποίηση της άρθρωσης χρησιμοποιώντας τενόντιο μόσχευμα (LRTI – Ligament Reconstruction Interposition Arthroplasty). Η χειρουργική θεραπεία επιφέρει την οριστική θεραπεία και απαλλαγή από τον πόνο. Μετά από ακινητοποίηση 6 εβδομάδων και φυσικοθεραπεία, ο αντίχειρας αποκτά σταδιακά την κινητικότητα και λειτουργικότητα του.

Η αρθρίτιδα της βασικής άρθρωσης του αντίχειρα είναι μια πολύ συχνή πάθηση του αντίχειρα και με την γρήγορη και σωστή αντιμετώπιση της, αποφεύγονται προχωρημένες εκφυλιστικές αλλοιώσεις της άρθρωσης του αντίχειρα και του καρπού.

cyplasticsurgeryΑρθρίτιδα της βασικής άρθρωσης του αντίχειρα